• Đơn vị tổ chức
  • Ban tuyển dụng và đào tạo
  • Ban thương hiệu
  • Ban công nghệ
logo
logo
vongtron Bùi Thị Thúy - Lá Chanh

Bùi Thị Thúy - Lá Chanh

Giám đốc Kinh doanh SGO Homes

1
vongtron Nguyễn Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Thu Phương

Chuyên viên Hành chính Nhân sự

0
vongtron Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Thành

Phó Tổng Giám Đốc SGO Miền Bắc

100
vongtron Nguyễn Văn Sáng

Nguyễn Văn Sáng

Giám Đốc Khối SGO Miền Bắc - K2

41
vongtron Vũ Bá Thức

Vũ Bá Thức

Trưởng phòng KD SGO Property - K2.2

4
vongtron Phạm Tiến Dũng

Phạm Tiến Dũng

Trưởng phòng KD SGO Pro - K1.1

38
vongtron Lê Thúy Hà

Lê Thúy Hà

Trợ Lý Tổng Giám đốc

0
vongtron Trần Công Hậu

Trần Công Hậu

Chuyên viên Công nghệ thông tin

2
vongtron Lê Quang Đạo

Lê Quang Đạo

Chuyên viên Nhân sự

0
vongtron Trịnh Xuân Minh

Trịnh Xuân Minh

Trưởng Ban Tuyển dụng và Đào tạo

1
vongtron Đặng Xuân Hòa

Đặng Xuân Hòa

Phó Ban Tuyển dụng và Đào tạo

0
vongtron Lê Viết Hùng

Lê Viết Hùng

Phó Ban Tuyển dụng và Đào tạo

0
vongtron Nguyễn Thị Bích Ngọc

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chuyên viên Đào tạo

0